Bajatović: uvođenje gasa 780 evra na 36 rata

15. jun 2020.

U Ribnici su počeli radovi na izgradnji gasovoda na pravcu Ribnica-Ratina, a započinjanju investicije prisustvovao je i generalni direktor  JP “Srbijagas” Dušan Bajatović, koji je najavio da će prva faza ovog gasovoda biti završena za tri godine

Posle 12 godina Kraljevo ponovo kreće u gasifikaciju, jer se od 2008. godine u gradu oko gasifikacija ništa nije radilo, kaže Aleksandar Nestorović direktor Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo:

Prošle godine grad Kraljevo izabrao je strateškog partnera („Millennium Team“) u kooperaciji sa preduzećem „Srbija gas“, a danas je počela izgradnja oko pet kilometara dugog čeličnog gasovoda do Ratine, sa dve merno-regulacione stanice Beranovac i Ratina – kazao je Nestorović, najavljujući početak gasifikacije na potezu Voćareve livade gde se grade stanovi za snage bezbednosti.

On je dodao da je gasifikacija potrebna industriji i domaćinstvima i da će boljitak, pre svih osetiti meštani Ribnice koji najviše lože peći na čvrsta neka goriva i na naftu.

Kada budemo uradili gasifikaciju celog ovog dela, nadam se da će svi prihvatiti da se prikače na gas i da ćemo onda uvideti i ekološki aspekt gasifikacije – kazao je Nestorović.

Prema oceni gradonačelnika dr Predraga Terziać, gasifikacija će mnogo značiti i privredi, i domaćinstvima:

Imamo čitave delove grada gde su se do sada svi grejali na čvrsta goriva: od Sijaćeg polja, Čibukovca, Jarčujka, Ribnice. Zato tokom zimskih meseci kvalitet vazduha često nije bio na zadovoljavajućem nivou. Očekujem da ćemo glasifikacijom omogućiti privredi manje troškove poslovanja, a građanima da se na lakši, bolji, jeftini način greju.

Prema rečima generalnog direktora preduzeća “Srbijagas” Dušana Bajatovića, rok za završetak prve faze radova, koji će koštati oko 25 miliona dinara je tri godine:

– „Prsten“ gasifikacije oko Kraljeva urađen je davno, a onda je ekonomska kriza postavila model koji sada funkcioniše u Srbiji: izabere se strateški partner koji to finansira i završiće za mnogo kraći rok – tri godine, a kasnije će „Srbijagas“ kroz svoje protokole i finansije to plaćati na 10 godina.

On je dodao da je ovakav model često je takav sistem napadan, a u odbranu sistema koji sada funkcioniše izneo je podatke da je u prethodnih deset godina u Srbiji urađeno 8.000 kilometara čelika, a do tada smo imali 2.200 kilometara i da je urađeno je više od 16.000 kilometara distributivne gasne mreže, što je praktično duplo više nego što smo imali  do početka ovog investicionog ciklusa.

Velika zagađenja, kazao je Bajatović, postoje u čitavoj Srbiji, a razlog su individualna ložišta.

Ni u  Beogradu najveći razlog zagađenja nisu automobili, već individualna ložišta. U Kraljevu ćemo imati i drugu fazu koja će koštati dodatnih 12 ili možda 14 miliona, zavisno od projekta, što bi značilo gasifikaciju i sela – istakao je Bajatović najavljujući početak izgradnjhe gasovoda u Braničevskom i Kolubarskom okrugu, kao i gasifikacije u Leskovcu i Vranju.

„Termoakumulacione peći koje rade noću su jedini jeftiniji izvor energije od gasa“, kazao je generalni direktor preduzeća „Srbijagas“, istakavši da je zahvalan lokalnoj samoupravi što je efikasno doradila svoj deo posla.

Za cenu uvođenja gasa ponudićemo univerzalnu cenu za celu Srbiju: 780 evra gde god da potrošač živi, iako nije isto izvoditi radove u zemlji i u kamenu. Troškove ćemo ponderisati i daćemo na 36 jednakih rata, bez kamate. Račun će biti u dva dela, na jednom će se nalaziti obračunata mesečna potrošnja gasa, a na drugom delu računa jedna od 36 rata ukupne cene uvođenja gasa – najavio je Bajatović, dodajući da „Srbijagas“ trenutno ima oko 260.000 priljučaka u Srbiji.

Ovo preduzeće planira da ove godine priključi najmanje 25.000 novih potrošača, a u naredne dve do tri godine povećanje tog broja na ukupno 350.000 do 500.000 novih priključaka u Srbiji.

2 thoughts on “Bajatović: uvođenje gasa 780 evra na 36 rata

  1. . Slažem se sa Dejanom, ali hajde da upitam gde možemo da podnesemo zahtev za priključak na gasovod i kada?

  2. . Sve se nešto dešava i počinje  pred izbore a posle izbora nikako da se završi započeto, je li majstori, lopuže stare…..

Comments are closed.