POČEO POPIS NELEGALNIH OBJEKATA

26. septembar 2016.

Danas je počela sa radom Komisija koju je za popisivanje nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Kraljeva formirala lokalna samouprava

Prema usvojenom Programu popisa nezakonito izgrađenih objekata, Komisija je danas počela sa radom, najpre na području mesnih zajednica Centar, stara čaršija, Zelengora I Ribnica.

Nadležni podsećaju vlasnike nezakonito izgrađenih objekata da u cilju efikasnijeg rada, omoguće popisivačima pristup objektima koji se popisuju i pripreme raspoloživu dokumentaciju:

– dokaz o vlasništvu objekta, odnosno katastarske parcele na kojoj se nalazi objekat koji se popisuje,

– građevinsku i upotrebnu dozvolu ili

– dokaz o podnetom zahtevu za legalizaciju po ranije važećim Zakonima o legalizaciji objekata