NIŽE CENE GREJANJA U KRALJEVU

26. oktobar 2016.

Ako se sa odlukom Gradskog veća saglase i odbornici skupštine, za poslovni prostor cena grejanja biće smanjena sa 250,5 na 200 dinara, a za domaćinstva sa 83,5 na 80

„Svedoci smo da je redak slučaj da neko javno preduzeće smanjuje cene svojih usluga. O metodologiji i načinu obračunavanja cena direktori javnih preduzeća govore uglavnom kada nastoje da povećaju cene svojih usluga, a zaboravljaju i na takve uredbe i na metodologiju onog trenutka kada su u obavezi da postojeće cene umanje. U ovom slučaju, radi se o umanjenju koje je veoma značajno ako govorimo o poslovnom prostoru, za koji se grejanje naplaćuje šest meseci u godini, jer se sa 250,5 dinara po metru kvadratnom grejne površine cena snižava na 200 dinara. Cena za domaćinstva se snižava sa 83,5 na 80 dinara“, izjavio je gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić nakon devete (vanredne) sednice Gradskog veća, najavivši da će se na sledećoj sednici Skupštine grada Kraljeva pred odbornicima naći nove cene grejanja za poslovne objekte i domaćinstva, koji su u potpunosti usklađene sa metodologijom predviđenom republičkom uredbom u ovoj oblasti.

Gradsko veće je donelo i Zaključak kojim se utvrđuje Predlog odluke o načinu sprovođenja izbornog postupka i postupka imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo.

Odlukom se propisuje način sprovođenja izbornog postupka imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo, koji je u potpunom skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i sve najvažnije tačke Zakona pretočene su u ovu odluku koja će se takođe naći na sednici Skupštine grada. U Poslovniku o radu Komisije biće predviđen način rada, tako da ćemo prilikom imenovanja novih direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo koristiti ovu Odluku, naravno, ukoliko se odbornici u Skupštini grada o njoj pozitivno izjasne“, objasnio je gradonačelnik.

Gradsko veće na devetoj sednici nije donelo Zaključak kojim se utvrđuje Predlog odluke o dimničarskim uslugama. Kako je objasnio gradonačelnik, tačka koja se tiče dimničarskih usluga je predložena s ciljem da „Gradsko stambeno“ Kraljevo, bivša Opštinska stambena agencija, dobije nove poslove, odnosno nove nadležnosti koje se tiču dimničarskih usluga.

Mislim da se radi o izuzetno značajnom poslu koji može da uzme neko od javnih preduzeća koja postoje u gradu Kraljevu čiji je osnivač grad, pri čemu se ne bi išlo na zapošljavanje novih ljudi, već bi se iz postojećeg kadra opredelio neko da radi te vrste poslova i na taj način bi se na tržištu ostvario nov prihod za ovo javno preduzeće. Međutim, odluka je neusaglašena u tom smislu što je Komisija zakasnila sa razmatranjem predloga „Gradskog stambenog“ za određene izmene, tako da ćemo sačekati za razmatranje ove odluke do sledeće sednice Gradskog veća. Mislim da će ona biti jako dobra i za samo preduzeće i za građane Kraljeva koji će imati tu mogućnost da im neko od javnih preduzeća čiji je osnivač grad vrši ovu uslugu, koja je, priznaćete, veoma značajna, pogotovu u periodu pred početak grejne sezone“, rekao je gradonačelnik Kraljeva povodom jedne od tačaka koje su gradski većnici razmatrali na današnjoj sednici.

tekst i foto: www.kraljevo.org