Ako ovaj predlog bude prihvaćen, preduzetnice iz Kraljeva mogle bi da računaju na podršku za svoje biznise

Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo planira da rukovodstvu grada zvanično uruči inicijativu za usvajanje Programa unapređenja ženskog preduzetništva i zahtev za planiranje sredstava za ovu namenu u budžetu za 2024. godinu

Nakon izrade koncepta programa podrške ženskom preduzetništvu u Kraljevu, sprovedene su tri javne debate na kojima je sa oko 60 predstavnika privrednog, civilnog i javnog sektora razmatran predlog ovog dokumenta. Posebno značajna javna debata je organizovana sa Udruženjem poslovnih žena “Ilinka Ilić” iz Kraljeva.

Istraživanje urađenog za svrhe ovog projekta pokazalo je da su, prema trenutno raspoloživim statističkim podacima iz 2020. godine, od 5.059 registrovanih preduzetničkih radnji u Kraljevu, žene vodile 1.602, odnosno 31,6 %. Najveći broj njih bavi se delatnošću u sektoru usluga 31,6%, zatim u trgovini 20,2%, a proizvodnom delatnošću bavi se svega 14% preduzetnica. Preduzetničkih radnji koje vode žene, a funkcionišu duže od dve decenije, bilo je 65, odnosno  svega oko četiri odsto, dok je najveći broj ženskih biznisa, gotovo svaki drugi bio je mlađi od pet godina (795 preduzetničkih radnji ili oko 49,6 procenata).

Starost preduzetničkih radnji u Kraljevu koje vode žene

Za pokretanje preduzetničke delatnosti, 70% ispitanica je koristilo sopstvena sredstva ili sredstva svoje porodice i srodnika. Međutim, izuzetno mali broj ispitanica je za otpočinjanje preduzetničke delatnosti koristilo kreditna sredstva (oko tri odsto). Isti procenat žena (tri odsto) koristio je neku od subvencija države.

Zanimljivo je da je svaka druga učesnica u istraživanju (51% ispitanica) kao motivacioni faktor za otvaranje preduzetničke delatnosti navodila da je odluku o pokretanju preduzetničke radnje donela zbog toga što je bila nezaposlena, ostala bez posla, ili joj je posao bio neadekvatan.

Činjenica je da ovi faktori mogu biti važni u pokretanju vlastitog biznisa, ali oni nisu dovoljni za njihovo trajanje i krajnji efekat, jer su mnogo važniji unutrašnji motivi poput uočene poslovne prilike, potrebe za ličnim razvojem, želje da se napreduje u poslu i profesiji.

Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo, koji sprovodi ovaj projekat, prepoznao je problem FINANSIRANJA kao jednu od najozbiljnijih prepreka za unapređenje ženskog preduzetništva.

Žene teže dolaze do početnog kapitala za osnivanje novog biznisa, a razlog tome može biti to što žene češće otvaraju nove poslove u sektoru usluga, što često nije prema obimu i vrsti sredstava predmet podrške postojećih programa i kredtnih programa poslovnih banaka. Naime, krediti koje banke nude su uglavnom preskupi za male biznise – ističe Mirjana Prodanović, potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji – Kraljevo.

Mirjana Prodanović,
potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji – Kraljevo

Zbog svega navedenog, opšti cilj predloga Programa za unapređenje ženskog preduzetništva u Kraljevu je podsticanje njegovog razvoja, a specifični ciljevi su: podrška preduzetništvu žena, povećanje broja privrednih subjekata, podsticanje zapošljavanja;, povećanje konkurentske sposobnosti, veća samostalnost žena i brži ekonomski razvoj lokalne zajednice.

Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo – javna debata u RPK Kraljevo

Predlog lokalnog programa podrazumeva da je:

– vlasnik preduzetničke radnje koja bi mogla da bude podržana sredstvima iz budžeta – žena sa najmanje 51% udela u istom, odnosno u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje (direktor) upisana u APR-u,

– da su radnje registrovane na teritoriji grada Kraljeva,

– da su pozitivno poslovali u  2023. godini (iskazan neto dobitak);

– da nad njima nije pokretnut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

– da su izmirile sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

– da im nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

– da za iste namene nije konkurisano za bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

– da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23 miliona dinara.

Tokom  diskusija na sve tri javne debate, učesnici su imali pozitivnu reakciju na predlog, a iznete su i sugestije u cilju unapređenja programa, pa je tako predloženo da se ne ograničava mogućnost za konkurisanje preduzetnicama koje obavljaju delatnost duže od pet godina.

– Dovoljno je da dužina obavljanja delatnosti bude jedan od kriterijuma za bodovanje. Smatramo sjajnim što je navedeni predlog prihvaćen i program podrške razvoju ženskog preduzetništva u Kraljevu u tom delu unapređen – kažu u Udruženju poslovnih žena „Ilinka Ilić“.

Nakon ove tri javne debate, Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo planira da organizuje sastanak sa rukovodstvom grada kako bi im zvanično uručili nacrt dokumenta sa inicijativom za razmatranje i usvajanje istog i zahtev za planiranje sredstava za ovu namenu u budžetu 2024. godine.

Projekat Jačanje ženskog preduzetnistva u lokalnoj zajednici podržan je kroz program Dijalog promena koji sprovodi BOŠ uz finansijsku podršku Evropske unije.

    M. M. D.