Ako želite da budete predsednik/ca Sportskog saveza Kraljeva, evo prilike…

Konkurs za predsednika Sportskog saveza grada Kraljeva otvoren je do 19. maja

            Sportski savez Kraljeva raspisao je konkurs za izbor predsednika, jer aktuelnom čelniku ovog saveza Milošu Simoviću u maju ističe četvorogodišnji mandat.

Za predsednika može biti izabrana osoba koja je:

  • državljanin Republike Srbije
  • govori najmanje jedan svetski jezik
  • ima najmanje višu stručnu spremu
  • ne postoje smetnje za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom
  • da nije krivično gonjen i osuđivan i da se u toku kandidature za predsednika ne vode bilo kakvi krivični procesi protiv njega.

Uslov je, takođe, da za predsednika može biti izabrano lice које је podnelo kandidaturu u skladu sa Statutom Sportskog saveza, ali nije navedeno koja je to procedura.

            Upravni odbor SSK-a daje ocenu ispunjenosti uslova, a izbor obavlja Skupština Sportskog saveza Kraljeva.  

            U konkursu se još piše da neophodnu dokumentaciju za kandidaturu – bez navođenja koja je to dokumentacija (?!) – uz obaveznu biografiju kandidata, kao i predlog plana rada SS Kraljeva za period od četiri godine, potrebno je dostaviti u prostorije SSK-a na adresi: Ulica  4. kraljevački bataljon b.b. – atletski stadion, radnim danima od 9 do 15 časova. Konkurs je otvoren do 19 maja.

R.V.