Drugi krug suzbijanja ambrozije u Kraljevu

Cilj je smanjenje populacije ove biljke i dovođenje njene brojnosti ispod praga štetnosti, jer je potrebno, kako procenjuju stručnjaci – do pet godina permanentnog suzbijanja ambrozije da bi se dobili vidni efekti

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja predstavlja opasan alergen za ljude. U optimalnim uslovima ona obrazuje 500 do 3.000 ahenija, koje u zemljištu kad se nađu na dubinama većim od 30 centimetara mogu da očuvaju klijavost i do 40 godina. Velike štete pravi usevima kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe, kao i u usevima strnih žita ređeg sklopa.

Optimalna temperatura za njeno klijanje je 20 do 22 stepena, raste od jula do septembra, a dobro uspeva na različitim vrstama zemljišta, jer nije zahtevna.

Osnovni cilj programa suzbijanja ambrozije je smanjenje njene populacijeispod praga štetnosti. Smatra se da je potreban period od pet godina permanentnog suzbijanja da bi se dobili vidni efekti

Nakon košenja ambrozija se regeneriše i ponovo ulazi u fazu cvetanja za dvadesetak dana. Zato je za efikasno suzbijanje treba kositi svake treće nedelje.

Na ovaj način se onemogućava formiranje i emitovanje polena i stvaranje novog semena.

Na teritoriji grada Kraljeva u toku je druga faza suzbijanja ambrozije, hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama. Vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni su da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje.

Prisustvo ambrozije možete prijaviti Odseku za zaštitu životne sredine na telefon 315-000 ili na 064/2418663, kao i na e-mail leap@kraljevo.org.