Sufinansiranje radova na verskim objektima

Grad Kraljevo pomoći će izgradnju ili obnovu sedam verskih objekata Srpske pravoslavne crkve i katoličku crkvu u Kraljevu

            Dotacije iz gradskog budžeta namenjene projektima tradicionalnih crkava i verskih zajednica prvi put su ove godine raspodeljene prema posebnoj Odluci o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava, a ne kao ranije u okviru konkursa za udruženja građana. Stoga je sproveden zaseban postupak, koji je uključivao i javni konkurs nakon koga je raspoređeno pet miliona dinara namenjenih izgradnji ili obnovi verskih objekata.

            Gradsko veće je na svojoj poslednjoj sednici prihvatilo predlog Komisije koja je vodila ovaj postupak i prema kome je 4,044 miliona dinara dobio Upravni odbor Eparhije Žičke za projekat „Izgradnja i obnova crkava i verskih objekata u Eparhiji Žičkoj“, Beogradska nadbiskupija Rimokatolička župa Svetog Mihaela Arkanđela u Kraljevu je dobila 500.000 dinara za radove na investicionom održavanju crkve u Kraljevu, a 456.000 dinara je ostalo neraspodeljeno.

            Objekti SPC u Eparhiji Žičkoj koji su obuhvaćeni projektom su:

  1. Hram Svete Trojice u Kraljevu (izgradnja crkvene prodavnice sa palionicom sveća), 650.000 dinara;
  2. Izgradnja hrama sa parohijskim domom u Adranima, 1 milion dinara;
  3. Hram Sv. Jovana Krstitelja u Ratini (objekat za prodaju i paljenje sveća), 500.000 dinara;
  4. Izgradnja crkve sa zvonikom i objektom za paljenje sveća u Ušću, 1 milion dinara;
  5. Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla u Bogutovačkoj Banji (materijal za završetak građevinskih radova), 300.000 dinara;
  6. Crkva Sv. Kneza Lazara u Mataruškoj Banji (konzervatorsko-restauratorski radovi na delu ikonostasa), 194.000 dinara;
  7. Parohijski dom u Kovanluku (fasaderski radovi), 400.000 dinara.

Na rimokatoličkoj crkvi Sv. Mihaela Arkanđela u Kraljevu za 500.000 dinara biće sanirana sakristija (prostorija pored oltara), glavni ulaz u crkvu, obavljeni elektroradovi i nabavljeno ozvučenje.

R.Vesković