Grad Kraljevo raspisao konkurs za subvencije poljoprivrednicima

Za podsticaj investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva izdvojeno je 55% više novca, konkurs je otvoren od 5. maja do 4. juna. Može li ova pomoć da ublaži drastičan skok cena goriva i repromaterijala…           

U budžetu grada Kraljeva za podstiocanje poljoprivrede i ruralnog razvoja ove godine je predviđen 81 milion, što je za 24% više nego prošle godine. Najveće povećanje je za mere podsticanja insvesticija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, zašta je predviđeno 37,4 miliona dinara, odnosno 55% više nego lane.

            Javni oglas za prijavljivanje poljoprivrednika – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava – za ove mere biće otvoren od četvrtka, 5. maja. Grad će novčano pomoći ulaganja u:

 • Sektor MLEKO – nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza;
 • Sektor MESO – nabavka kvalitetnih priplodnih grla: goveda, ovaca, svinja i koza, koja će se koristiti za proizvodnju mesa;
 •  Sektor VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (uključujući pečurke) i CVEĆE: podizanje novih ili obnavljanje postojećih zasada voćaka, hmelja i vinove loze; podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća i cveća;
 • Sektor OSTALI USEVI – žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje – investicije u mašine i oppremu za navodnjavanje;
 • Sektor PČELARSTVO – nabavka novih pčelinjih društava i opreme.

Podsticaj može iznositi 30%, odnosno 45% u brdsko-planinskom području, od vrednosti investicije, a najviše do 250.000 dinara po prijavi (prošle godine je bilo 200.000 dinara). Priznaju se troškovi:

 1. za krave 220.000 dinara po grlu,
 2. junice 190.000
 3. ovce 15.000
 4. ovnove 25.000,
 5. koze 12.000,
 6. nazimice i nerasti 35.000 po grlu,
 7. telad 65.000,
 8. za krčenje terena 250.000 dinara po hektaru,
 9. za pčele 15.000 dinara po pčelinjem društvu.

            Investicija može obuhvatiti samo jednu životinjsku vrstu, što znači da jedan projekat ne može obuhvatiti ovce, koze i svinje, na primer. Uslovi koje mora ispuniti nosilac poljoprivrednog gazdinstva su: da je izmiorio svoje obaveze ako je koristio podsticaje prethodnih godina, da se obaveže da predmet investicije neće otuđiti, niti pokloniti naredne tri godine, da to što kupuje neće kupiti od bliskog srodnika, da nije već započeo investiciju sa kojim konkuriše, da sa istim projektom neće koristiti novac iz drugih državnih izvora i da je ispunio svoje poreske obaveze prema gradu Kraljevu.

            Na Oglasnoj tabli na sajtu grada Kraljeva možete pročitati spisak dokumentacije koja se mora priložiti. Ovo su kriterijumi za bodovanje:

Sa zadovoljstvom konstatujemo da je u odnosu na prošlu godinu dupliran broj bodova kojima se stimuliše uključivanje žena koje se bave poljoprivredom. Ceo postupak sprovodi Savet za poljoprivredu grada Kraljeva.

            Obrazac prijave se osim na sajtu od 5. maja može preuzeti i na šalteru br. 5 u prizemlju zgrade Gradske uprave, narodski rečeno u zgradi opštine, a dodatna obaveštenja mogu se dobiti na 036/ 306 – 077 i 064/ 89 12 179.

            Vredno je pohvale to što je poljoprivredni budžet u Kraljevu povećan za 24%, a u okviru njega ovaj fond za novčanu pomoć investicijama za čak 55%. Onima koji budu dobili subvenciju, to će pomoći, ali svakako neće pokriti ogroman skok cena goriva i repromaterijala, naročito veštačkih đubriva, do čega je došlo u poslednjih godinu dana.

R.Vesković