Job Info Centar u Kraljevu počinje da radi

Ideja je da se mladima omogući da učenjem kroz rad steknu veštine koje će im pomoći da brže i lakše dođu do željenog posla, a kompanijama – da pronađu nove i adekvatne kadrove

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru projekta “Znanjem do posla“, u četvrtak 12. oktobra u 12 časova otvara JOB INFO CENTAR u Kraljevu, na adresi Ulica kralja Petra I oslobodioca 2.

Partnerski projekat vlada Švajcarske i Republike Srbije „Znanjem do posla“ koji traje više od osam godina osmišljen je sa ciljem da se stvore uslovi za unapređenje zapošljavanja mladih, kroz razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja (KViS) i kratkih obuka na radnom mestu kod poznatog poslodavca.

Ovaj projekat, sa jedne strane, omogućava mladima da učenjem kroz rad steknu veštine koje se traže na tržištu rada koje će im pomoći da brže i lakše dođu do željenog posla, a kompanijama pomaže da pronađu nove i adekvatne kadrove.

Širom Srbije, lokalni partneri, među kojima je i Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga na projektu pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja mladima koji su u sistemu obrazovanja i nezaposlenima kroz primenu inovativnih alata od strane obučenih karijernih praktičara, kako bi ih podržali u odgovornom planiranju i upravljanju karijerom.

Otvaranje novog JOB INFO CENTRA Kraljevo predstavlja novu šansu za karijerni napredak.