Kraljevo: Pokopavanje patoanatomskog otpada na Barutani

Na izdvojenoj parceli gradskog groblja na Barutani danas je prvi put pokopan patoanatomski otpad iz Opšte bolnice „Studenica“

            Na osnovu Odluke o upravljanju grobljima i sahranjivanju, koju je krajem prošle godine usvojila Skupština grada, na gradskom groblju na Barutani izdvojena je posebna parcela površine 10×10 metara na kojoj će se u narednom periodu vršiti pokopavanje patoanatomskog otpada. Danas je Opšta bolnica „Studenica“ dostavila prvu količinu od 80 kilograma ovog otpada.

            – Ukopavanje se obavlja na dubini od 3 metra, radiće se u proseku jednom mesečno i procenjujemo da će ova parcela služiti duži vremenski period. Naglašavam da ovo nije ni toksičan ni zarazan medicinski otpad, već delovi ljudskog tkiva. Zarad spokoja građana koji obilaze grobove svojih bližnjih, ova parcela je izdvojena, nalazi se u uglu groblja na Barutani – kaže Nikola Đurišić, upravnik gradskog groblja u JKP „Čistoća“.

            Ugovorom između JKP „Čistoća“ i OB „Studenica“ precizirane su međusobne obaveze, pa i dokumentacija o sastavu patoanatomskog otpada koji dostavlja zdravstvena ustanova.

Đurišić kaže da je uobičajena praksa u Srbiji da se patoanatomski otpad odlaže na posebnoj parceli u okviru groblja, kao što je slučaj i u Čačku, Valjevu, Kragujevcu ili Gornjem Milanovcu, gde je do sada odvožen otpad iz OB „Studenica“. Jedino Beograd ima spalionicu za medicinski otpad, a postoji i jedna privatna u Zrenjaninu.

            U Pravilniku o medicinskom otpadu patoanatomski otpad je definisan kao „medicinski otpad koji uključuje tkiva, organe, delove tela, ljudske fetuse, kese sa krvlju i krvnim derivatima…“. Đurišić naglašava da to ne obuhvata mrtvorođene ili živorođene bebe i da je za njih još 2018. godine određena parcela za sahranjivanje.

            – Do sada smo imali dve sahrane preminulog novorođenčeta ili mrtvorođene bebe, jednu pre dve godine, a jednu u januaru ove godine. Ovi ukopi se obavljaju prema posebnom protokolu i uz prisustvo posebne komisije – ističe upravnik gradskog groblja Nikola Đurišić.

S obzirom na to da se u gradskoj Odluci o upravljanju grobljima koristi termin „zdravstvena ustanova na teritoriji grada Kraljeva u kojoj nastaje patoanatomski otpad“, na ovdašnjem groblju neće biti moguće pokopavanje patoanatomskog otpada iz bolnica iz drugih gradova.

     R.V.

1 komentar za naslov “Kraljevo: Pokopavanje patoanatomskog otpada na Barutani

Comments are closed.