Mašine na obroncima Radočela i dalje rade

Do sada je asfaltirano 4,2 kilometra puta između Studenice i Rudna

Naši saradnici i prijatelji sa Rudna i iz Studenice izvestili su nas da i pored prvih mrazeva, traje izgradnja asfaltnog puta između ova dva mesta. Sa Rudna javljaju da je sa njihove strane do sada urađeno 1,8 kilometra asfalta od ovog sela do mosta na reci Brevini. Prema njihovim saznanjima, sa rudnjanske strane se ove godine više neće raditi.

Sa druge strane asfalt je stigao do Studenice od mesta Poljane, odakle su počeli radovi, kaže predsednik Mesne zajednice Dragan Jevremović.

– Mašine su sada ponovo iznad Studenice, asfaltira se deonica od Poljane prema Cesti u dužini od oko 800-900 metara. Do sada je sa naše strane urađeno oko 2,3 kilometra asfalta.

Mapa puta od mesta Poljane do Studenice

Meštani studeničkog i rudnjanskog kraja uvereni su da će naredne godine biti nastavljeno asfaltiranje ovog puta, ukupne dužine oko 16 kilometara. Investiciju vodi JP „Putevi Srbije“.

Tim, do sada makadamskim putem deca sa Rudna i iz okolnih se koja idu u više razrede osnovne škole, i po kiši i po smetovima putuju do škole „Stefan Nemanja“ u Studenici.

Osim što će đacima učini putovanje bržim i bezbednijim, očekuje se da asfaltni put da novi stimulans seoskom turizmu na Rudnu jer povezuje dve svetinje, manastire Studenicu i Gradac, i turistima na Rudnu čitavih 50 kilometara skraćuje put do Studenice i Savine isposnice.

R.V.