Može li Studenica mirno da teče?

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju mini hidroelektrane „Studenica S4-Gradina“ na reci Studenici nalazi se na Oglasnoj tabli zvaničnog sajta Grada Kraljeva

„Dobio sam mnogo pisama, pa su ljudi iz Vlade razgovarali sa onima koji su se pobunili protiv mini-hidroelektrana na Studenici. Zajedno sa predsednicom Vlade i drugima, odlučio sam da razgovaram sa investitorom kako bismo stekli najbolji dogovor i prekinuli taj projekat. Ljudi mogu mirno da spavaju, da znaju da ćemo sačuvati reke“, deo je vesti koju su preneli mnogi mediji 21. decembra 2021. godine.

Navikli da budu na oprezu,devet meseci kasnije, Inicijative Spasimo Studenicu i Sačuvajmo planinske reke Kraljeva postavile su table upozorenja sa naslovnim natpisom „Investitori malih hidroelektrana – niste dobrodošli”. Prva tabla tada je postavljena u neposrednoj blizini sela Kamenjani i mesta gde su „investitori” počeli da uništavaju obalu i korito reke Studenice – Gradina. Udružene inicijative najavile su postavljanje još nekoliko tabli upozorenja na kojima piše:

„Ovo je naš ekološki raj – Studenica. Ovde vekovima žive zajedno ljudi, pastrmke, rečni rakovi, orlovi i ostali živi svet. Branićemo složno svetu srpsku reku Studenicu do kraja!“

U potpisu – udruženi meštani uz haštagove #Građani imaju moć i #Spasimo Studenicu.

Krajem jula 2023. iz Inicijative Spasimo Studenicu saopštili su da su, pod okriljem noći, nepoznati počinioci uništili postavljene table upozorenja investitorima malih hidrocentrala na reci Studenici i njenom slivu.

Ne možemo da znamo da li je ovo najava ponovnih aktivnosti potencijalnih investitora na reci Studenici, ali to će vrlo brzo postati jasno. Mi smo spremni da nastavimo našu borbu u zaštiti svete srpske reke Studenice, kao i Odluku Vlade Republike Srbije o zaštiti reke Studenice i njenog sliva. U narednom periodu pokazaće se da li je pojedinac jači od države, od naroda ovog kraja i od čvrstog obećanja predsednika Srbije – izjavio je tada za portal Krug Goran Nikolić iz Inicijative Spasimo Studenicu.

Ispostavilo se da, za oprez, ima puno razloga, jer je pre par dana na Oglasnoj tabli na zvaničnom sajtu Grada Kraljeva osvanuo javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju mini hidroelektrane „Studenica S4-Gradina“ na reci Studenici.

Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je „HIDRO-MIN“ DOO Čačak. Obrađivač urbanističkog projekta je „BK URBING“ doo Kraljevo.

Javna prezentacija urbanističkog projekta biće organizovana od 1. marta u kancelariji broj 2a, prizemlje zgrade Gradske uprave grada Kraljeva, a trajaće sedam dana.

U oglasu je navedeno da je lice ovlašćeno od strane Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti gradske uprave grada – Ljubica Ilić, dipl.inž.građ.

Uvid u urbanistički projekat nalazi se na ovom LINKU.

Poziv je upućen zainteresovanim pravnim i fizičkim licima da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije svoje primedbe i sugestije dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti gradske uprave grada Kraljeva.

Nakon završetka javne prezentacije, kako se u oglasu navodi, Urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama pristiglim u toku trajanja javne prezentacije, Obaveštenjem o obavljenoj javnoj prezentaciji, kao i podaci o sprovedenom postupku provere ispunjenosti formalnih uslova Urbanističkog projekta biće dostavljeni Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na postupak stručne kontrole i potvrđivanja.

Borba meštana ušćanskog kraja i ostalih građana koji se protive izgradnji mini hidroelektrana na srpskim rekama, da podsetimo, počela je u avgustu 2021. godine protestom na kojem je poručeno da neće dozvoliti izgradnju prve mini hidroelektrane na slivu reke Studenice. Protest je održan nekoliko dana nakon što su meštani prijavili da su na Studenici uočili radove i mašine.

Da podsetimo, Srbija je potpisala Evropsku konvenciju o zaštiti predela.

Sliv reke Studenice zaštićen je 2020. godine, a po Uredbi Vlade od 15. januara 2020. godine pored reke Studenice čak ne sme da se kosi ni trava, ne sme da se seče masovno drveće sa strmina, ne sme da se napravi fizička prepreka kako bi se sprečila migracija riba i beskičmenjaka, zaštićenih vrsta. Nije predviđena izgradnja bilo kakvih mini hidrocentrala, osim mini ribnjaka i lokalnih vodovoda. U dolini reke Studenice mi smo, nažalost, videli potpuno uništenje prirode, haos… Zaključili smo da budući vlasnik ne radi istraživanje, već počinje da pravi branu i pre dozvole, jer izgleda ima obećanje da će da dobije dozvolu i da može da počne da pravi branu. Pokušaćemo to da sprečimo ako treba i našim telima – poručio je na tom protestu Goran Nikolić i u tom stavu ništa do danas nije promenjeno.

U urbanističkom projektu navodi se da on treba da obezbedi planski osnov za dobijanje lokacijskih uslova u skladu sa Prostornim planom grada Kraljeva i Informacijom o lokaciji koju je Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne deletnosti u Kraljevu izdalo u julu 2020. godine, a u aprilu 2022. Sektor za prostorno i urbanističko planiranje. Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (svega četiri meseca posle obećanja da „ljudi mogu mirno da spavaju, jer će reke biti sačuvane“).

Tada su reagovali iz Inicijative „Pravo na vodu“ ocenjujući da bi „gradnja male hidroelektrane koja bi trebalo da ima branu visoku 21 metar, potopila priobalje kilometar uzvodno i mogla da bude mnogo veće snage nego što je investitor prikazao“.

Kada je šezdesetih godina prošlog veka bilo pokušaja da se na Studenici grade hidroelektrane Zavod za zaštitu kulture je to zaustavio zato što bi se podigle atmosferske vode i vlaga bi oštetila Studenicu i srednjovekovne ikone neprocenjive vrednosti. Uz to, na području Kraljeva MHE ne bi trebalo da se grade jer ima tri zone zaštite – specijalni rezervat prirode Goč – Gvozdac, park prirode Golija i rezervat biosfere Golija – Studenica, a stavljanje ovih malih planinskih reka u cevi, osim retkim i zaštićenim vrstama, naštetilo bi i lokalnom stanovništvu koje ih koristi za navodnjavanje useva“, rekla je tada Žaklina Živković iz Inicijative „Pravo na vodu“.

Da podsetimo, postoje i inicijative za stavljanje moratorijuma na izgradnju MHE na području Kraljeva, jedna iz 2019. godine koju su podneli kraljevački aktivisti i druga koju su „Pravo na vodu“, „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ i „Spasimo Studenicu“ Gradskoj upravi Kraljeva podnele u novembru 2021. godine, ali odgovora zvaničnika da se obustave izdavanja dozvola i gradnja MHE do donošenja novog Prostornog plana Grada Kraljeva i brisanja svih lokacija na ovoj teritoriji. – nema.

Zbog radova na MHE Gradina, koja je planirana na svega 1.200 metara uzvodno od MHE „Ušće“, Inicijativa „Pravo na vodu“ podnela je 2020. godine Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu krivičnu prijavu protiv direktora preduzeća „Hidro-min“, tvrdeći da je u toku inženjersko-geoloških istraživanja radi izgradnje MHE „Gradina“ priroda potpuno devastirana.

Korito reke Studenice potpuno je razoreno dejstvima teške mehanizacije, leva obala reke u dužini od oko 100 metara i visini od oko 10 metara… vegetacija je potpuno uklonjena, materijal rasut po koritu reke i obalama, pojedina stabla iščupana iz zemlje i odložena na desnu obalu reke, a druga posečena, preko reke je izgrađen improvizovani most tako što su u vodno telo postavljene betonske cevi nalivene građevinskim materijalom”, navedeno je u krivičnoj prijavi.

Šta piše u urbanističkom projektu?

MHE „Studenica S4 – Gradina” se planira kao pribransko postrojenje – protočna elektrana, koja u svom sastavu ima odgovarajuće hidro – građevinske i građevinske objekte koji služe za transport vode i smeštaj opreme u kojima se vrši transformacija kinetičke u električnu energiju. MHE „Studenica S4 – Gradina” se gradi tako da koristi hidropotencijal reke Studenice, a da time ne poremeti ekološku ravnotežu, odnosno ekološku funkciju vodotoka i živog sveta u njemu.

Istovremeno je potrebno da se obezbedi ekološki i garantovani proticaj reke po uslovima nadležnih službi i ishodovanih saglasnosti.

MHE „Studenica S4 – Gradina” na reci Studenici sa planiranom akumulacijom se nalazi uzvodno od Ušćea, na oko 6,2 kilometara (pregrada) do 7,4 kilometara (krajnja tačka akumulacije), između naseljenog dela sela Kamenjani na levoj obali i nenaseljenog dela naselja Tadenje na desnoj obali. Sama zona za izgradnju MHE je na levoj obali, ispod državnog puta koji od Ušća vodi za Ivanjicu.

MHE „Studenica S4 – Gradina” je pribranska protočna mini hidroelektrana na teritoriji KO Ušće i KO Tadenje, sa vodenim ogledalom dužine oko 1.400 metara i sa površinom vodenog ogledala od oko 7,5 ha, pri čemu se akumulacija prostire na navedene dve KO Ušće i KO Tadenje. Na terenu su

predviđeni:

– betonska gravitaciona brana,

– prelivni deo brane,

– riblja staza,

– mašinska zgrada i

– akumulacija.

Na navedenim parcelama, niti u njihovoj neposrednoj blizini, nema izgrađenih objekata.

Najbliža grupacija stambenih i poslovnih objekta je na udaljenosti od oko 600 metara u pravoj liniji, odnosno 1.200 metara putem.

Prostor za koji se radi urbanistički projekat MHE „Studenica S4 – Gradina”, planski je tretiran sa PPPN Parka prirode Golija i Prostornim planom grada Kraljeva i pripada šumskom zemljištu. Na ovom prostoru, na reci Studenici je predviđena izgradnja malih hidroelektrana.

M. M. D.