Kraljevo: Objavljena rang lista projekata udruženja građana

Grad Kraljevo je u gradskom budžetu izdvojio 17 miliona dinara za sufinansiranje projekata koje realizuju udruženja građana

Komisija za ocenjivanje projekata koja su na konkurs poslala udruženja građana utvrdila je listu vrednovanja i rangiranja, kao i iznos sredstva koji bi trebalo da bude izdvojen iz budžeta za određene projekte.

Na konkurs, koji je raspisan još početkom februara, psitigle su 92 prijave, ali je predloženo da sredstva budu dodeljena za samo 57 projekata. Ostali ili nisu ispunjavali neki od uslova, ili nisu imali dovoljno bodova.

Predloženo je da 19 projekata koji imaju najviše bodova bude sufinansirano iznosima od 400.000 do 510.000 dinara i u tom okviru se kreću najviši iznosi, dok bi ostalih 38 projekata dobilo od 72.000 do 400.000 dinara.

Neka udruženja su po svojim aktivnostima već dugo dobro poznata i priznata, a za mnoga mora se priznati da nikad nismo čuli, iako su novac dobijala i prethodnih godina za projekte koje nismo primetili…

Prema rokovima koje propisuje gradska Odluka o sufinansiranju projekata koje realizuju udruženja građana, do 21. aprila se može ostvariti uvid u dokumentaciju, dakle u sve projekte, a do 26. aprila se Komisiji može podneti prigovor.

Objavljujemo kompletan spisak projekata udruženja građana za koje je predloženo sufinansiranje u ovoj godini:

R. V.