Sa Gradskog veća: Očekuje se rebalans budžeta od 300 miliona dinara

Završni račun za prošlu godinu pokazuje deficit od 25 miliona dinara. Suficit iz prethodnih godina pokriva taj minus i omogućava rebalans budžeta za ovu godinu za oko 300 miliona dinara – Raspisuje se konkurs za direktora još jednog preduzeća, a na Veću je bilo reči i o kvalitetu vode i vazduha

Gradsko veće razmotrilo je i usvojilo Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Kraljeva za 2021. godinu, a konačna odluka je u nadležnosti gradske Skupštine.

Prema završnom računu, prošla godina je završena sa deficitom od 25 miliona dinara, što znači da su posmatrajući samo prošlu godinu rashodi bili za toliko veći od prihoda. Međutim, iz prethodnih godina nakupio se suficit od oko 880 miliona dinara. Pošto se u formiranju ovogodišnjeg budžeta uračunao suficit od 580 miliona, ostalo je još oko 300 miliona dinara na koje se može računati u ovoj godini i koji će biti predmet rebalansa.

Završni račun pokazuje da su planirani prihodi prošle godine ostvareni sa 100,42%, a rashodi sa 82,5% od planiranih. Najznačajniji izvor prihoda su prihodi od poreza i bili su 21% veći nego 2020. godine. Prihod od poreza na dohodak i dobit povećan je za skoro 389 miliona dinara, odnosno 21% u odnosu na prethodnu godinu, a za 23% je veći prihod od poreza na imovinu.

Iz analize rashoda navešćemo da su troškovi za zaposlene – plate i doprinosi – porasli svega 5,9% u odnosu na 2020. godinu, ali su zato troškovi putovanja porasli za 54%, što i nije čudno ako se ima u vidu da se zbog korome 2020. mnogo manje putovalo. Procentualno najveći skok beleže kapitalni transferi. U Završnom računu se konstatuje da prošle godine gradski budžet nije kreditno zaduživan, niti su davane garancije za kreditno zaduženje budžetskih korisnika.

Gradski većnik Milomir Šljivić je izrazio zadovojstvo realizacijom budžeta tokom prošle godine:

– Epidemija kovida je i prošle godine pravila velike probleme građanima i privredi. Mi smo imali više nego stabilan budžet i zahvaljujemo građanima i preduzećima koji su evidentno izvršavali svoje obaveze. Zahvaljujući tome imamo pred sobom Završni račun na koji možemo da budemo ponosni.

A govoreći o onome što predstoji – o rebalansuu budžeta za oko 300 miliona dinara – gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić je rekao:       

Imaćemo sigurno više od 300 miliona dinara koje ćemo moći da opredelimo za kapitalne investicije i kapitalno održavanje tako da će svi građani kraljeva imati korist od toga. Imaće mogućnost da kroz predloge projekata realizuju one infrastrukturne potrebe koje nekada čekaju i godinama. U prethodnih nekoliko godina izdvojali smo značajna sredstva za kapitalne investicije. U ovogodišnjem budžetu planirali smo svega 80 miliona dinara za asfaltiranje puteva na seoskom području, ali smo i tada rekli da ćemo ta sredstva značajno uvećati. Naravno, ulagćemo i u infrastrukturu u gradskom jezgru i prigradskim naseljima.

Na Gradskom veću se našao i izveštaj Zavoda za javno zdravlje o ispitivanju kvaliteta vode i vazduha u martu. Svi uzorci pijaće vode iz sistema gradskog vodovoda bili su hemijski i bakteriološki ispravni, a u reci Ibar fenola je bilo ispod maksimalno dozvoljenog.

Izveštaj o vazduhu koji smo udisali znatno je nepovoljniji: na mernom mestu Policijska uprava koncentracija PM10 čestica u martu je bila čak 25 dana iznad maksimalno dozvoljenih. Ostali parametri bili su povoljni: koncentracije supor- i azot-dioksida, čađi, prisustvo teških metala i ukupnih taložnih materija bili su ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti.

Na sledećoj sednici Skupštine grada trebalo bi da bude raspisan konkurs za izbor direktora JKP „Putevi“. Gradsko veće je danas usvojilo Predlog odlukeo raspisivanju konkursa. U ovom trenutku u toku je izbor direktora JP za uređivanje građevinskog zemljišta, a predloženo je raspisavanje konkursa za direktore JEP Toplana i JKP Putevi.

R. Vesković