Proglašena vanredna odbrana od poplava na nekoliko reka, raste i vodostaj Ibra (VIDEO)

Preduzeće „Srbijavode“ saopštilo je danas da je, na osnovu hidrološke situacije, trenutnih vodostaja na rekama i stanja zaštitnih objekata proglašena vanredna odbrana od poplava na Vodnoj jedinici „Ibar- Kraljevo, Novi Pazar“, sektor M.12, na slivu reke Zapadne Morave i redovna odbrana na Vodnoj jedinici „Lim-Prijepolje“ sektor S.7

Sa očekivanim padavinama postoji tendencija porasta vodostaja u toku sutrašnjeg dana, a službe „Srbijavoda“ i lokalna vodoprivredna preduzeća sprovode sve potrebne mere kako bi na kritičnim deonicama ublažili izlivanja vodotokov, kaže se u saopštenju.

Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će vodostaji biti u većem porastu, sa dostizanjem granice vanredne odbrane od poplava, a na Ibru kod Raške sa dostizanjem i prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava u naredna 24 sata.

Pogledajte VIDEO:

Vodostaj Ibra jutros u 8.00 bio je 72 centimetra, a večeras u 20.00 – dva metra (Ibar je za 12 sati porastao za 128 centimetara). Poređenja radi, prethodnih dana vodostaj Ibra bio je oko 24 centimetra.

Ibar se na gradskoj plaži „popeo“ do prvih stepenica uređenog dela obale, a mutna voda nosi smeće koje se zadržava u priobalnom delu.

Kod Raške je Ibar sa 295 centimetara jutros u 8.00 narastao na 480 centimetara večeras u 20.00 (dakle, za 185 centimetara za 12 časova) i taj talas će tek proći kroz Kraljevo.

Sa očekivanim padavinama postoji tendencija porasta vodostaja u toku sutrašnjeg dana, a službe „Srbijavoda“ i lokalna vodoprivredna preduzeća sprovode sve potrebne mere kako bi na kritičnim deonicama ublažili izlivanja vodotokov, kaže se u saopštenju.

        M. M. D.