Šta u Kraljevu predviđa Lokalni akcioni plan zapošljavanja do 2023. godine?

Do 11. maja traje javna rasprava o Lokalnom akcionom planu zapošljavanja na teritoriji grada Kraljeva za period 2021-2023. godina. Strateški cilj LAPZ-a je smanjenje broja nezaposlenih Kraljevčana na evidenciji filijale NSZ za 9%

            Lokalni akcioni plan zapošljavanja (LAPZ) sadrži ciljeve koje grad Kraljevo želi da ostvari u periodu 2021-2023. godina u oblasti zapošljavanja, kao i mere kojima se to želi postići. Ovaj dokument je preduslov da bi Grad podneo zahtev Ministarstvu za rad i zapošljavanje za učešće u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja.

            Na primer, na osnovu prethodnog ovakvog dokumenta, Kraljevo je prošle godine u budžetu izdvojilo 10 miliona dinara za podsticanje zapošljavanja, a Nacionalna služba je na to udružila još 5 miliona i zahvaljujući tim sredstvima 82 Kraljevčana, uglavnom iz kategorije teže zapošljivih, je obuhvaćeno nekim od programa obuke ili zapošljavanja.

            Lokalni akcioni plan zapošljavanja nalazi se na sajtu grada Kraljeva na ovom linku. Primedbe i sugestije možete uputiti do 11. maja u 8 časova, jer će već u 11.00 istog dana biti održana javna sednica, na kojoj će se razmotriti pristigle primedbe.

Sa jednog od ranijih Sajmova zapošljavanja u Kraljevu

            Govoreći o problematici zapošljavanja gradonačelnik Predrag Terzić ističe sledeće karakteristike nezaposlenosti u našem gradu, koje su bile polazna osnova u izradi ovog dokumenta:

            – Među nezaposlenima u Kraljevu dominiraju žene, one čine 61%. Imamo i veliki broj dugoročno nezaposlenih, tako da oni koji su bez posla duže od godinu dana čine 68% nezaposlenih. Naš fokus će biti na teže zapošljivim sugrađanima, a to su mlađi od 30 godina bez radnog iskustva, kao i oni bez kvalifikacija, zatim stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske nacionalnosti. Osim sa NSZ uspešno smo sarađivali i sa nemačkom organizacijom HELP.

U izjavi za portal KRUG Terzić je najavio zajednički projekat u oblasti zapošljavanja sa jednom novom organizacijom i istakao značaj “osluškivanja potreba privrede”:

– U saradnji sa našim partnerima multiplikuje se tih 10 miliona dinara koje smo izdvojili prošle godine, i koliko smo i ove godine planirali u budžetu. Osluškujemo probleme privrede, razgovaramo sa poslodavcima. Zapošljavanje pomažemo i indirektno, tako što ulažemo sredstva u infrastrukturu koja je neophodna našim preduzećima. Važno je da radimo timski: mi koji predvodimo Grad, NSZ, Privredna komora, Školska uprava, i sve to u saradnji sa državom – rekao je gradonačelnik.

            Zahvaljujući timskom radu, prošle godine je nekom od mera zapošljavanja koje sprovodi NSZ bilo obuhvaćeno ukupno 636 Kraljevčana, i još pedesetak u saradnji sa drugim partnerima.

Šta predviđa LAPZ do 2023. godine?

            Zainteresovanima preporučujemo da detalje LAPZ-a pogledaju sami na navedenom linku, a mi izdvajamo nekoliko segmenata. Vredi istaći da je dokument pisan dosta jasno i da ima oročene i merljive ciljeve. 

            Ovaj planski dokument kao strateški cilj postavlja smanjenje nezaposlenosti za 9%. Polazni pokazatelj je broj nezaposlenih Kraljevčana na evidenciji NSZ-a na kraju 2020, kada je nezaposlenih bilo 8.733, što znači da bi na evidenciji na kraju ove godine trebalo da bude 785 osoba manje.  

            U okviru specifičnog cilja „Unapređenje položaja nezaposlenih na tržištu rada“ predviđeno je da broj lica obuhvaćenih programima obuke sa ovogodišnjih 15, naredne godine poraste na 20, a 2023. na 25 nezaposlenih.

            Najveća promena je predviđena u obuhvatu mladih programima stručne prakse. Plan je da, sa sadašnjih 30, pomoć u realizovanju stručne prakse  2023. ostvari 120 mladih ljudi. Takođe, kroz javne radove predviđeno je da ove godine bar privremeni posao dobije 35 teže zapošljivih osoba, naredne godine 60, a 2023. godine – 80 osoba. Plan je da programima ekonomskog osnaživanja ove godine bude obuhvaćeno 20, naredne 40, a za dve godine 60 osoba.

            U okviru specifičnog cilja „Povećanje zaposlenosti kroz program mera podrške zapošljavanja i otvaranja radnih mesta“  planirano je od naredne godine da podsticajima bude otvoreno 10 radnih mesta, a 20 radnih mesta za dve godine. Grad će ove godine pomoći samozapošljavanje 15 osoba, naredne godine 30, a za dve godine 45 nezaposlenih.

Profil nezaposlenih

             Dobro je da je u skoro svim segmentima predviđen obuhvat većeg broja nezaposlenih, ali pitanje je može li Grad još i više. Činjenica je da je u Kraljevu broj zaposlenih porastao poslednje dve godine, o čemu smo nedavno opširnije pisali u tekstovima Kako se pandemija odrazila na tržište rada u Kraljevu?, kao i Zarade i zaposlenost u Kraljevu rastu i… kaskaju za Srbijom. Međutim, još je pouzdanija činjenica da i dalje imamo i veliki broj nezaposlenih i vrlo lošu strukturu onih na evidenciji NSZ-a.

            O tome govori i Nacrt ovog LAPZ-a, koji na početku ima vrlo kvalitetnu analizu ekonomskih i demografskih karakteristika našeg stanovništva, kao i ciljne grupe nezaposlenih. Izdvajamo nekoliko podataka koji su privukli našu pažnju.

            Prema Popisu 2011, broj Kraljevčana koji su bez ikakve škole ili sa nepotpunom osnovnom školom iznosi baš onoliko koliko je i Kraljevčana koji su završili visoku ili višu školu. Ako se dodaju oni koji imaju samo osnvnu školu, to znači da je Kraljevčana sa višom školom i fakultetom dva i po puta manje nego onih sa osnovnom školom i manje od toga. Poražavajuće! Najviše je Kraljevčana sa diplomom srednje škole 49,8%.

            Dobro je da od 2016. godine, iako broj privrednih društava na području Kraljeva stagnira, raste broj ljudi koje zapošljavaju, kao i njihovi prihodi, ukupna sredstva i kapital.

            U strukturi nezaposlenih na evidenciji NSZ-a „bode oči“ podatak da 61% čine žene i da je među 8.733 nezaposlena ubedljiva većna (68,4%) onih koji posao traže duže od godinu dana, čime spadaju u kategoriju dugoročno nezaposlenih. Stručna sprema nezaposlenih je: IV stepen 31,8%, III stepen 23%, bez kvalifikacija 28,8% i VI i VII stepen 15,5% među nezaposlenima.

            Prilikom nedavne prezentacije 13 programa Nacionalne službe za zapošljavanje, direktorka kraljevačke filijale Snežana Prelić je istakla:

Snežana prelić, direktorka Filijale NSZ u Kraljevu

            – Na teritoriji Kraljeva treba obratiti pažnju na to da je među nezaposlenima veliki broj osoba ženskog pola, prema najnovijim podacima na kraju marta one su činile 60% nezaposlenih. Naročito ugrožena je kategorija žena starijih od 50 godina i one čine čak 45% žena koje su na evidenciji. Prilikom izrade Lokalnog akcionog plana zapošljavanja moramo o tome voditi računa, zatim o mladima bez radnog iskustva i sa niskom kvalifikacijom, kao i o starijima od 50 godina. Takođe, i o povremenim korisnicima socijalne pomoći i invalidima. Prošle godine su 82 osobe sa invaliditetom uspele da se zaposle koristeći neku od mera stimulisanja zapošljavanja – rekla je Snežana Prelić.

            Nacrt LAPZ-a preuzima kategorizaciju teže zapošljvih lica iz Zakona o zapošljavanju, s tim što za područje Kraljeva dodaje da bi trebalo u ovu kategoriju uključiti nezaposlene članove porodica ratnih vojnih invalida i nezaposlene sa ruralnog područja.

           Radmila Vesković 

1 komentar za naslov “Šta u Kraljevu predviđa Lokalni akcioni plan zapošljavanja do 2023. godine?

  1. Staistika je egzaktna nauka, kako vlast kaže to nam i statistika saopšti, čist ku….luk…

Comments are closed.