Raspisan novi javni poziv za subvenciju nabavke zaštitnih ramova za traktore

Samo za poslednje tri godine, u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori poginule su 83 osobe, a povređene 542, i to samo na putevima (izuzimajući nesreće na livadama, u šumama i na njivama)

Agencija za bezbednost saobraćaja raspisala je javni poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnih ramova za traktore, za šta je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ove godine opredelilo 125 miliona dinara.

Prema podacima Ministarstva, samo u poslednje tri godine, u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori, poginule su 83 osobe, a povređene 542, i to samo na putevima (izuzimajući nesreće na livadama, u šumama i na njivama).

Procenjuje se da u Srbiji i dalje ima oko 100.000 traktora bez zaštitnih ramova.

Od izdvojenoh sredstava biće proizvedena 3.422 zaštitna rama (u proseku ram košta oko 300 evra). U prethodnoj godini su proizvedena 4.652 rama za tarktore i njihova podela je u toku

Po javnom pozivu koji je sada raspisan, ramovi će biti dodeljivani sledeće godine.

Zainteresovana fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove mogu da, zaključno sa 30. septembrom ove godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji u zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.

Uslovi koje fizička lica kao podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju da ispune su:

– pravilno popunjen zahtev sa ličnim podacima (zahtev pronađite OVDE)

– potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu,

– fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano

– fotografija prednje strane traktora

– dokaz o izmirenim troškovima  propisanih administrativnih taksi u iznosu od 1.040,00 dinara,

– potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva,

– sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase isključivo na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Javni poziv sa pratećim formularima za podnošenje zahteva se nalazi na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja na ovom LINKU.

    M. M. D.