Svetski dan deteta – korak ka boljem svetu za svako dete

Svoj praznik, Međunarodni dan deteta, učenici prvog, drugog i četvrtog razreda matične škole „Vuk Karadžić“ proveli su u prijatnoj atmosferi Sportskog centra Ribnica

Svetski dan deteta ustanovljen je 1954. godine kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju 836 (IX) istoimenog naziva. Generalna skupština je ovim dokumentom pozvala države članice da ustanove Svetski dan deteta koji bi se obeležavao kao dan „bratstva i razumevanja među decom širom sveta“ i koji bi bio posvećen aktivnostima za unapređenje blagostanja dece.

Dodatan značaj ove rezolucije ogleda se učinjenici da je ona dobrobit dece dovela u vezu sa samom svrhom postojanja Organizacije Ujedinjenih nacija.

U rezoluciji se tako navodi da obaveze Organizacije prema budućim generacijama mogu biti ostvarene samo povećanim naporima usmerenim ka deci, kao i da bi „obeležavanje dana deteta širom sveta doprinelo ljudskoj solidarnosti i saradnji među nacijama“. S tim u vezi, rezolucija je utvrdila i da bi taj dan trebalo da bude posvećen i jačanju i proširivanju napora preduzetih od strane Ujedinjenih nacija u korist sve dece sveta.

Učenici prvog, drugog i četvrtog razreda matične škole „Vuk Karadžić“ su ovaj svoj praznik proveli  u prijatnoj atmosferi Sportskog centra Ribnica.

Kako smo škola koja je u prigradskoj zoni, pešačenje do sportskih terena je bilo opuštajuće. Kroz naseljeni deo ka Mošinog gaju bili smo u prilici da posmatramo biljni i životinjski svet pored reke Ribnice, ali i tradicionalno branje kukuruza i skladištenje u drvene ambare. Sam Spotrtski centar ima terene za različite vrste sportova ,sa akcentom na  teniske aktivnosti. Uz podršku sportskih radnika ovog centra učenici su bili u prilici da se oprobaju u tenisu, a sa zadovoljstvom i da igraju fudbal i bave se trčanjem sa preprekama. Za najmlađe učenike trambolina  je bila posebno zadovoljstvo – kaže za portal krug učiteljica Vesna Ristović.

Sportski centar Ribnica  smešten je pored istoimene reke Ribnice, a ima i velike zelene površine i prostorom namenjen roditeljima koji dovode decu u ovaj prostor.

Kako Dan deteta i nalaže, u ekipnim sportovima svi su bili pobednici, individualno angažovanje je samo po sebi garantovalo pobedu, a povratak  je organizovan  ponovnim pešačenjem do škole.

Toplo novembarsko vreme bilo je na strani učenika. Spotrski dan je završen zajedničkom fotografijom  svih učesnika  i to na teniskom terenu. Povratak do škole učinio nam se bržim i kraćim, nego odlazak. Energija pokrenuta na terenima učinila je da  učenici  ne osećaju umor,već zadovoljstvo – zadovoljni su u PŠ „Vuk Karadžić“.