Besplatna rehabilitacija u banjama za penzionere

Ko ima pravo na desetodnevnu rehabilitaciju o trošku države i kako da se prijavite? Pravo na…