Kako aerozagađenje utiče na naše zdravlje?

Proizvodnja energije iz uglja i njegova upotreba u domaćinstvima, najviše doprinose lošem kvalitetu vazduha, ali –…