Čuvar Zejtinlika, Đorđe Mihailović, preminuo u 96-oj godini

Đorđe Mihailović decenijama je bio čuvar Srpskog vojničkog groblja u Solunu, nikada nije bio na odmoru,…