Objavljeni rezultati vanrednog ispitivanja vode Ibra

„Utvrđeno je „cvetanje“ centričnih silikatnih algi, koje su karakteristične za zajednicu fitoplanktona velikih ravničarskih reka… ‘Cvetanje’…