Objavljeni rezultati vanrednog ispitivanja vode Ibra

„Utvrđeno je „cvetanje“ centričnih silikatnih algi, koje su karakteristične za zajednicu fitoplanktona velikih ravničarskih reka… ‘Cvetanje’ vode je posledica povećanog prisustva nutritijenata, pre svega ukupnog fosfora, koji pospešuje razvoj fitoplanktona“, navodi se u Izveštaju o vanrednom ispitivanju vode Ibra 18. avgusta

Izmenjena boja Ibra, koji je sredinom avgusta uznemirio Kraljevčane, po svemu sudeći, posledica je „cvetanja“ algi. Alge su posledica prekomerne koncentracije fosfora i azota, a prekomerna koncentracija je posledica niskog vodostaja Ibra. U nekim elementima voda Ibra je (bila) čak u V kategoriji! Ovo smo morali sami da zaključimo iz Izveštaja o rezultatima ispitivanja uzoraka vode Ibra, jer zvanično tumačenje nismo uspeli da dobijemo. Ni preko Press službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ni od Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA), a i jednima i drugima smo se obratili i telefonski, i dopisom.

Zato ostajemo bez stručnih tumačenja ovog izveštaja i zato ćemo vam ga laički preneti. Iz jedne od ovih institucija kompetentna osoba, ali nenadležna za davanje izjava, rekla je da je stanje vode Ibra prirodni proces izazvan izrazito niskim vodostajem i samim tim i slabim protokom, i da će se stanje prirodnim procesom, sa porastom vodostaja, i samoregulisati.

            Podsećamo da je na traženje vodne inspektorke iz Kraljeva Slađane Pašajlić, a zbog vidljive promene boje vode, ekipa SEPE 18. avgusta uzela tri uzorka vode iz reke Ibar i to u Mataruškoj Banji 50 m uzvodno od visećeg mosta, u Ušću kod kajak kluba i u Raški kod vodomerne stanice. Iz Izveštaja o rezultatima fizičko-hemijskih i hemijskih analiza, objavljenom na sajtu SEPE, izdvajamo delove koje razumemo, a u kojima su navedeni elementi – „nutritijenti“ koji odstupaju od graničnih vrednosti za I i II klasu vode:

  • Uzorak uzet u Mataruškoj Banji: amonijačni azot, nitritni azot i orto-fosfat – u vrednostima za III klasu voda; ukupni fosfor – IV klasa
  • Uzorak uzet u Ušću: amonijačni azot, nitritni azot, ukupni azot i orto-fosfat – u vrednostima za III klasu; ukupni fosfor – V klasa
  • Uzorak uzet u Raški: amonijačni azot, nitritni azot, ukupni azot i orto-fosfat – u vrednostima za III klasu; ukupni fosfor – V klasa.

„Ravničarske“ alge zaposele Ibar

            Deo Izveštaja koji govori o analizi fitoplanktona i nama laicima zvuči razumljivije. I nimalo utešno:  navodi se da reka Ibar pripada vodotocima tipa 2 („velike reke, dominacija srednjeg nanosa“), za koje nije karakteristično obrazovanje fitoplanktonske zajednice zbog veće brzine toka. Prema kategorizaciji za vodotoke tipa 1 („velike nizijske reke, dominacija finog nanosa“), abundanca (obilje, mnoštvo) fitoplanktona na lokalitetu Raška odgovara III klasi, na lokalitetu Ušće IV klasi, a na lokalitetu Mataruška Banja V klasi statusa voda!

… Analiza fitoplanktona, sa sva tri lokaliteta, je pokazala da je u ovom periodu u reci formirana stabilna potamoplanktonska zajednica… Utvrđeno je „cvetanje“ centričnih silikatnih algi, koje su karakteristične za zajednicu fitoplanktona velikih ravničarskih reka. Dominantna vrsta je Cyclotella meneghiniana Kitzing … tolerantna na veliko organsko zagađenje.“

            U dokumentu se navodi da je najmanje prisustvo fitoplanktona na lokalitetu Raška, a najveće na lokalitetu Mataruška Banja i u nastavku objašnjava:

            ‘Cvetanje’ vode je posledica eutrofikacije, povećanog prisustva nutritijenata, pre svega ukupnog fosfora, koji pospešuje razvoj fitoplanktona. Nizak vodostaj, slab proticaj, velike koncentracije nutritijenata i visoka temperatura vode, uzrokovana dugotrajnom visokom temperaturom vazduha, doveli su do intenzivnog razvoja algi. Rezultati pokazuju i da se intenzitet ‘cvetanja“ centričnih silikatnih algi u reci Ibar nizvodno povećava“.

            Ako vas zanimaju detalji ovog izveštaja, možete kompletan naći na ovom linku SEPE.

Šta dalje?

            Odgovore na pitanje iz međunaslova pokušali smo da dobijemo od nadležnih. Od SEPE (Agencija za zaštitu životne sredine) portal KRUG je juče zatražio da obezbede sagovornika koji bi protumačio ove rezultate, rekao da li je prisustvo azota i fosfora uobičajeno, zašto je ovako prekomerno, da li će biti nastavljen monitoring reke… Press službi Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo poslali smo sledeća pitanja:

  1. Da li ima osnova za dalje reagovanje vodne inspekcije povodom navedenog stanja vode Ibra?
  2. Koje mere će vodna inspekcija nadalje preduzeti?
  3. Da li je ugroženo vodosnabdevanje Kraljeva, odnosno da li nešto od navedenog u Izveštaju može da prodre u bunare JKP „Vodovod“?
  4. Da li bi trebalo upozoriti građane da se ne kupaju u Ibru?
  5. Da li će biti nastavljen monitoring vode Ibra?

Za sada nismo dobili odgovore ni od SEPE, ni od Ministarstva… osim onog nezvaničnog komentara „da je sve to prirodni proces“.

            I verovatno će anomalije u vodi Ibra i ovoga puta zaista i nestati prirodnim putem. Ali ovo je još jedna potvrda u šta bi se verovatno pretvorio Ibar kada bi na njemu zaista bio sagrađen onaj nesrećni sistem od 13 kaskadnih brana.

R. Veskovič

2 komentara za naslov “Objavljeni rezultati vanrednog ispitivanja vode Ibra

  1. “Nutritijenti”, čitaj organsko zagađenje. Prevedeno na prost srpski jezik, ta vrsta algi izuzetno dobro uspeva na zagađenim vodotocima… tj septičkim jamama.

  2. Dugo je trebalo da priroda pokaze šta misli o našem delovanju!!! Žao mi dece…

Comments are closed.