Dejan Ćajić, novi načelnik Gradske uprave Kraljevo

Dosadašnji zamenik načelnika Gradske uprave danas je postavljen na mesto načelnika na osnovu ranije objavljenog konkursa…

Važno za meštane Samaila i Mrsaća i sve koji imaju imovinu u ovim selima

U okviru postupka komasacije u periodu utvrđivanja faktičkog stanja moguće je obaviti promene u katastru nepokretnosti…