Za dostojanstvenu starost: Dom za stara lica„Naša Banja“

Ova privatna ustanova socijalne zaštite predstavlja jedan od najkomfornijih domova u Srbiji i regionu U Vrnjačkoj…