Kampanja za masovnu vakcinaciju: lični stav lekara iz javnog zdravlja

„Da li je moguće da se posle više od dva i po meseca od početka vakcinacije…