Preventivnim programima protiv nasilja nad ženama

U Srbiji kao zemlji u kojoj 30% svih ubistava čine ubistva žena izuzetno je važno srovoditi…

“Kućna izolacija” pojačala nasilje nad ženama

15. novembar 2020. Većina ćuti zbog straha od nasilnika i stida da priznaju šta im se…