“Misija” portala Krug uspela: Betonski stub u funkciji!

Lepo je znati da smo nekom bili od koristi: ekipa ODS “EPS Distribucija” ogranak ED Kraljevo…