Završna konferencija projekta „U susret klimatskoj pravdi”

U Srbiji je usvojen Zakon o klimatskim promenama i sada je u lokalnim sredinama neophodno usvajanje…

Saradnja mreže Evropskog pokreta u Srbiji sa lokalnim organizacijama civilnog društva u oblasti ekologije

Predlog za jačanje saradnje podrazumeva izradu baza lokalnih eksperata, razmenu informacija o aktivnostima i planovima, definisanje…