Saradnja mreže Evropskog pokreta u Srbiji sa lokalnim organizacijama civilnog društva u oblasti ekologije

Predlog za jačanje saradnje podrazumeva izradu baza lokalnih eksperata, razmenu informacija o aktivnostima i planovima, definisanje moguće zajedničke saradnje i  izradu  E platforme koja će sve to moći da podrži

Mreža Evropskog pokreta u Srbiji bavi se koordinacijom i pokretanjem zajedničkih programa i akcija posvećenih izgradnji demokratske Srbije. To podrazumeva promociju evropskih prednosti, sprovođenje procesa evropskih integracija i razvoj demokratskog društva

Iskustva Evropskog pokreta u Srbiji pokazuju da su se u svom dosadašnjem radu aktivno bavili promocijom ekološke politike Evropske unije, predstavljanjem prava i obaveza koja u procesu pridruživanja Srbija  preuzima u oblasti zaštite životne sredine i u predstavljanju primera dobre prakse u ovoj oblasti. Imajući u vidu globalni problem klimatskih promena i njihov uticaj na lokalne zajednice, u fokus mreže Evropskog pokreta u Srbiji stavljena je tema klimatskih promena. Srbija ima određen nivo priprema oblasti klimatskih promena, ali je primena u veoma ranoj fazi.  

Nosilac projekta “Zelena agenda na lokalnom nivou“ je mreža Evropskog pokreta u Srbiji, a partneri su lokalna veća u Kraljevu, Leskovcu, Kruševcu, Valjevu, Beogradu i Sremskoj Mitrovici. Važni ciljevi ovog projekta su jačanje kapaciteta mreže i uspostavljanje saradnje sa lokalnim organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, odnosno u oblasti primene i sprovođenju mera adaptacije i mitigacije (ublažavanju negativnih posledica) na klimatske promene, mapiranje lokalnih organizacija civilnog društva i njihovih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Jedna od ključnih aktivnosti je i izrada baze lokalnih eksperata, a slede – ne manje važne – analiza mogućnosti zajedničke saradnje i lokalnog partnerstva na projektima, u akcijama, inicijativama. Veoma je važna i aktivnost izrade Strategije delovanja mreže u realizaciji edukativnih programa, koji podrazumevaju sprovođenje edukacija o Poglavlju 27 (koje se odnosi na klimatske promene), predavanja o Zelenoj agenti za Zapadni Balkan i monitoring lokalnih politika u oblasti klimatskih promena.

U okviru projekta „Zelena agenda na lokalnom nivou“ mapirane su organizacije civilnog društva sa kojima bi mreža Evropskog pokreta u Srbiji mogla da uspostavi saradnju.

Upitnik je popunilo 11 organizacija civilnog društva od koje neke imaju iskustva baš u oblasti klimatskog uticaja, druge u oblasti kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda, treće u oblasti kopnenih ekosistema i biološke raznovrsnosti… Neke od organizacija civilnog društva mogu da se pohvale iskustvom u oblati zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, energije ili ljudskog zdtravlja.

Tematske celine projekta odnose se na tzv. ekološko informisanje, izgradnju ekološke svesti, učešću u razvijanju i praćenju lokalnih ekoloških politika, ekološku mobilizaciju i slično.

Drugi „blok“ tematskih celina odnosi se na infrastrukturu (upravljanje vodama, otpadom, uspostavljanje ekoloških standarda, na tzv. zelenu infrastrukturu…

U trećem je izgradja okruženja – stambeni programi, zeleni krovovi.

Privreda, zelena ekonomija, razvijanje novih tehnologija otpornih na klimu, nove strategije finansiranja, obnovljiva energija i energetska efikasnost su u zasebnom bloku tematskih celina, kao i ljudsko zdravlje i sistemi za pomoć ugroženim osobama.

Zanimljivo je da je u istraživanju obavljenom tokom realizacije ovog projekta, trećina ispitanika navela da nikada nije čula za Evropski pokret u Srbiji, a skoro polovina je čula, ali nije upoznata sa akcijama.Takođe, manje od polovine ispitanika ne zna za organizacije civilnog društva u svojoj zajednici, dok približno trećina zna da postoje.

Žene u većem procentu od muškaraca misle da imaju uticaj na klimatske promene i one više praktikuju ponašanja koja ublažavaju posledice klimatskih promena. Takođe, žene su i spremnije na promene u ponašanju zarad očuvanja životne sredine.

Predlog za jačanje međusobne saradnje podrazumeva izradu baza lokalnih eksperata, razmenu informacija o aktivnostima i planovima, definisanje moguće zajedničke saradnje Mreže Evropskog pokreta u Srbiji i organizacija civilnog društva, kao i  izradu  E platforme za razmenu informacija i pokretanje zajedničkih akcija, zato što je „klimatska opornost globalni imperativ i za lokalnu budućnost”.

M. M. D.