Saradnja mreže Evropskog pokreta u Srbiji sa lokalnim organizacijama civilnog društva u oblasti ekologije

Predlog za jačanje saradnje podrazumeva izradu baza lokalnih eksperata, razmenu informacija o aktivnostima i planovima, definisanje…

Za poslednjih 20 godina registrovano 12 od 15 najtoplijih godina u Srbiji

„Zelena agenda na lokalnom nivou“ – projekat je mreže članica Evropskog pokreta u Srbiji protiv klimatskih…