Lokalni mediji kao najveći nosioci promena

Veliki uticaj lokalnih novinarki i novinara na rešavanje problema u lokalnim sredinama širom Srbije „Lokalni mediji…