Kako su raspodeljena sredstva za sportske aktivnosti i sanaciju zgrada

Gradsko veće je raspodelilo 5 miliona dinara za posebne programe u oblasti sporta, kao i oko…