Sredstva za finansiranje rada partija u kraljevačkom parlamentu

Za stranke i grupe građana koje imaju odbornike u kraljevačkoj Skupštini ove godine je u gradskom…

Kako će biti raspodeljeno 3 miliona dinara za rad političkih stranaka

Za finansiranje političkih stranaka koje imaju odbornike u kraljevačkoj Skupštini ove godine je planirano 3,162 miliona…