„Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“ (VIDEO)

Analize kvaliteta vazduha u Kraljevu, javnih politika vezanih za praćenje njegovog kvaliteta i Analiza uticaja individualnih…