Zlatna matura nekadašnjih gimnazijalaca

U vreme njihovog školovanja nije bilo vukovaca, a u sedam odeljenja bilo je samo sedam učenika…