Crtice sa sednice Gradskog veća

Zašto nije data saglasnost za prenamenu sredstava OŠ „Čibukovački partizani“ za kupovinu kotla i šta će…