Crtice sa sednice Gradskog veća

Zašto nije data saglasnost za prenamenu sredstava OŠ „Čibukovački partizani“ za kupovinu kotla i šta će biti sa objektom u Heroja Maričića 42…

Gradsko veće nije dalo saglasnost da se promeni raspored korišćenja budžetskih sredstava opredeljenih za osnovno obrazovanje time što bi se Osnovnoj školi „Čibukovački partizani” odobrilo 3,53 miliona dinara više za nabavku kotla. U materijalu se navodi da je prošle nedelje iz ove škole stigao dopis u kome se ukazuje na potrebu ugradnje kotla, jer je prethodni, star 20 godina, procureo i nije moguća njegova popravka.

Ovakve odluke uglavom su deo prethodnog dogovora i na Gradskom veću bivaju usvojene jednoglasno, ali danas je situacija bila takva da je 10 bilo “uzdržano”, a samo jedan „za” (Miloš Ugrenović). Šta je razlog neočekivanom glasanju? Gradonačelnik Predrag Terzić je rekao da je saznao da je javna nabavka za kotao sprovedena odavno, bez dogovora sa gradskim službama i da je nedopustivo da neko stvara obaveze od 3,53 miliona dinara za gradski budžet bez konsultacija sa onima koji upravljaju budžetom.

Gradski većnici su dali saglasnost načelnici Gradske uprave Jeleni Bekčić za dodatni rad van radnog vremena kod drugog poslodavca – Republičkog zavoda za statistiku, na poslovima predsednika Popisne komisije.

Većnik Miloš Ugrenović je bio protiv toga uz obrazloženje da je posao načelnika Gradske uprave vrlo ozbiljan i odgovoran i da mu deluje kao unižavanje uloge da onaj ko je vrši bude angažovan na popisivanju građana i objekata.

Gradonačelnik je rekao da je i načelnica Gradske uprave Jelena Bekčić bila protiv svog dodatnog angažovanja u Komisiji za popis, ali da je instrukcija Republičkog zavoda za statistiku da bi na čelu popisnih komisija u lokalnim samoupravama trebalo da budu načelnici uprava i da će tu praksu primeniti svi opštine i gradovi u Srbiji.

Sa sednice Gradskog veća izdvajamo i to da je ovaj organ usvojio Program uklanjanja objekta radi otklanjanja posledica elementarne nepogode. Nekada stambeni objekat o kome je reč, nalazi se u Heroja Maričića 42 i teško oštećen je još u zemljotresu 3. novembra 2010. godine.

Kako je objasnio načelnik Odeljenja za urbanizam Zvonko Kovačević, vlasnik tada nije bio u mogućnosti da obnovi objekat, pa je Grad prihvatio tu obavezu, ali su ponuđači dali cenu koja je daleko prevazilazila procenjenu vrednost… I tako, objekat tada nije ni popravljen ni srušen, iz godine u godinu je bivao u sve lošijem stanju i sada ugrožava prolaznike. Kovačević je rekao da će se tražiti saglasnost od sadašnjih vlasnika za uklanjanje objekta, koje bi grad obavio o svom trošku.

R. Vesković