„Oluja“ je 1995. „oduvala“ porodicu Šekuljica iz zavičaja, ali im srca nije ispunila gnevom

„Kada zauvek napusti svoje ognjište, čovek se više ne može vezati ni za jedno mesto: ovde…