Osnove javnog nastupa: Govori jasno, uverljivo i bez treme

Radionice koje će, u organaziciji kraljevačke biblioteke držati novinarka Radmila Vesković, namenjene su učenicima trećeg i…