Glavaševa raskopana već 6 meseci…

Na polovini Glavaševe ulice već je postavljen trotoar, druga polovina je podasuta, a na sredini su…