Svaki birač može da proveri da li je neko glasao umesto njega

Birači mogu da podnesu zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da…