Svaki birač može da proveri da li je neko glasao umesto njega

Birači mogu da podnesu zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da je glasao ili da traže uvid u izvod iz biračkog spiska

Svi birači koji ne iskoriste pravo glasa na izborima, po zakonu, mogu da provere da li je to neko zloupotrebio, odnosno da li je neko glasao umesto njih na predsedničkim i parlamentarnim izborima. Birači mogu da podnesu zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da je glasao ili da traže uvid u izvod iz biračkog spiska.

Međutim, promenama izbornih zakona koje su usvojene u januaru ove godine, procedura za podnošenje zahteva delimično je promenjena u odnosu na prethodne izbore. Takođe, procedura se razlikuje i u zavisnosti od toga da li je birač glasao u Srbiji ili u inostranstvu.

 Kome se podnosi zahtev?

Ako je birač glasao u Srbiji, zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da je glasao podnosi lokalnoj izbornoj komisiji. Spisak sa kontaktima svih izbornih komisija možete naći na sajtu Republičke izborne komisije na ovom linku.

Zahtev treba da sadrži:

Ime i prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, kontakt telefon i potpis podnosioca, naziv opštine/grada, odnosno strane države i broj biračkog mesta na kojem je posnosilac zahteva upisan u izvod iz biračkog spiska.

Obavezno je uz zahtev priložiti očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju lične karte ili pasoša.

Zahtev se podnosi lično i u pisanoj formi, a predaje se na pisarnici lokalne izborne komisije ili putem pošte.

Ako je u pitanju birač koji je glasao u inostranstvu, zahtev za dobijanje informacije da li je u biračkom spisku evidentirano da je glasao ili zahtev za uvid u izvod iz biračkog spiska podnose direktno Republičkoj izbornoj komisiji i to, za razliku od birača koji su glasali u Srbiji, mogu da ga urade onlajn preko RIK-ovog sajta na ovom linku.

Ranijih godina, svi birači su ovaj zahtev mogli da podnesu putem RIK-ovog sajta, ali to više nije moguće. Osim podnošenja zahteva putem sajta, biraačima iz inostranstva zahteve mogu da podnesu i slanjem na adresu RIK-a ili predajom na pisarnici.

Birač koji je glasao na biračkom mestu u inostranstvu podnosi zahtev za informaciju o tome da li je glasao na izborima u inostranstvu zajedno sa očitanom ličnom kartom/fotokopijom lične karte ili pasoša Republičkoj izbornoj komisiji slanjem poštom na adresu Kralja Milana 14, 11000 Beograd. Obrazac Z-2 je dostupan na sajtu RIK-a na sledećem linku.

Zahtev za uvid u izvod iz biračkog spiska, birač koji je glasao u inostranstvu, podnosi Republičkoj izbornoj komisiji zajedno sa očitanom ličnom kartom/fotokopijom lične karte ili pasoša na adresu Kralja Milana 14, 11000 Beograd. Zahtev je dostupan na obrascu Z-4.

Koji je rok da se dobije odgovor?

Lokalna izborna komisija ima rok od 30 dana od dana podnošenja zahteva pismenim putem, da obavesti podnosioca o tome da li je evidentirano da je glasao, a ako je podneo zahtev za uvid u izvod iz biračkog spiska, onda kada će moći da ga izvrši.

Ovaj rok se može produžiti za još 60 dana ako je podnet veliki broj zahteva. O produženju roka, podnosilac mora biti obavešten u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.