Odgovori na sve nedoumice koje možete da imate u vezi sa Popisom koji je danas počeo

Da li imam obavezu da učestvujem u popisu, šta ako popisivač dođe kada nismo kod kuće,…