Dr Vlajko Panović o izazovima roditeljstva i o tome kako sačuvati brak i porodicu (VIDEO)

U roditeljima je snaga, a ne u deci: u deci leži potencijal, a našom dobrotom, strpljenjem,…