Bezbednost dece na internetu – koliko smo svesni opasnosti? (VIDEO)

Prema istraživanjima, nažalost, svako treće dete u Srbiji je žrtva nasilja u nevidljivom, svetu interneta, ali…