Raspisan javni poziv za sufinansiranje održavanja zgrada u Kraljevu

Za investiciono održavanje zgrada u budžetu Kraljeva je planirano 30 miliona dinara. Učešće Grada biće 40-75%…