Oglas za davanje u zakup i korišćenje državnog zemljišta

Određen je i dan da zainteresovani obiđu poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup i na…