Počela primena socijalnih karti

Revizija prava na novčanu socijalnu pomoć neke će ostaviti bez ovog prava, pa se može očekivati…