Trgovište, između stvarnosti i mita

„… Mistično otelotvorenje koje je vreme preoblikovalo u nepravilne kamene oblike što se kao male, bele…